09.06.2009

TALL - 26. mars 2009

Tall
Matematikken er den eldste vitenskapen vi har. På samme måten som bokstavene danner grunnlag for skriving, er tall viktige verktøy for matematikken. I over 5000 år har vi hatt aritmetisk tallbehandling.Når vi lærer å telle møter vi tallene for første gang, vårt tallsystem basere seg på tallet 10, vi kaller det titallsystemet. En vet ikke sikkert hvem som startet med dette systemet, men studier av papyrusdokument fra de gamle egyptere forteller at de brukte det for over 5000 år siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar